Boekje over de toekomst van verkeersmanagement

In april 2011 heeft TrafficQuest een rapport uitgebracht over de toekomst van verkeersmanagement. Dit rapport is nu herschreven en in een handzaam formaat boekje gedrukt. Daarin staat nog eens in heldere taal waarom TrafficQuest denkt dat verkeersmanagement nodig is, hoe het werkt, wat de stand van zaken is in Nederland en waar we naar toe zouden moeten gaan met de ontwikkelingen. Het boekje sluit af met een onderzoeksagenda waarin voor allerlei onderwerpen de onderzoeksrichtingen benoemd worden. Deze speciale uitgave van TrafficQuest kan hier worden gedownload of worden besteld bij TrafficQuest. Het is bovendien meegestuurd met NM magazine 2011 #3, zodat heel veel mensen kennis kunnen nemen van de toekomst van verkeersmanagement.

Nationaal Verkeerskundecongres 2011

Op 2 november jl. is het Nationaal Verkeerskundecongres 2011 gehouden in Nieuwegein. Dit goed bezochte congres gaf een overzicht van velerlei verkeerskundige ontwikkelingen, variërend van de simulatie van voetgangers en dynamische busstations, fietsverkeer en de veiligheid daarvan tot het doseerlicht bij een turborotonde. TrafficQuest was met 3 personen vertegenwoordigd en heeft 2 bijdragen geleverd. De eerste bijdrage ging over de toepassingsmogelijkheden van coöperatieve systemen in Nederland en de tweede over misvattingen in de verkeerskunde. De sessies waarin deze papers zijn gepresenteerd zijn goed bezocht, zodat TrafficQuest goed in beeld is gekomen.

Verkeerscentrales en netwerkmanagement - Achtergrond document

verkeerscentrales_voorbladVerkeerscentrales houden het verkeer in een regio continu in de gaten en beïnvloeden dit waar nodig door verkeersstromen te informeren, te sturen of te geleiden. Ook worden incidenten en ongevallen afgehandeld en worden de verkeerscentrales ook ingezet bij het geleiden van het verkeer rond evenementen. Rond de verkeerscentrales spelen allerlei ontwikkelen die te maken hebben met de overgang van de rol van het bewaken naar het actief managen van verkeer. Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van de stand van zaken rond verkeerscentrales.

Lees meer...

Duurzaam verkeersmanagement - Achtergrond document

duurzaam_verkeersmanagement_voorbladIn onze tijd staan we voor de uitdaging om mobiliteit dermate slim te maken dat het onze welvaart weet te ondersteunen maar niet ons welzijn aantast: duurzame mobiliteit is nodig. Ook verkeersmanagement moet een transitie doormaken: van de huidige toepassing naar de toepassing van duurzaam verkeersmanagement. Om dit te bewerkstelligen zal het nodig zijn de inefficiënties beter in beeld te brengen en vervolgens welke opties er zijn om er wat aan te doen. Het rapport duurzaam verkeersmanagement, de 2e in een reeks van 18, gaat hier uitgebreid op in.

 

Lees meer...

Wie is online

We hebben 6 gasten online

TrafficQuestion?