Masterclass Human Behaviour in Traffic Models

On July 5th, 2012 TrafficQuest organised, together with TRAIL and Delft University of Technology, a masterclass on human behaviour in traffic models. Over the past years a lot of knowledge and data on traffic behaviour have become available, but it does not yet find its way into commonly used traffic models. From dynamic macroscopic planning tools to microscopic simulation models: all models contain assumptions about human behaviour. But how realistic are these assumptions? And what are the consequences? During the masterclass 4 experts shared their opinion about this topic with about 40 participants.

Lees meer...

Evaluatie van regelscenario's

Voor het evalueren van regelscenario's is een uitwerking gemaakt van de "Leidraad evaluaties benutting". Bij deze uitwerking is veel aandacht gegeven aan het opzetten van een evaluatie, de selectie van data en de analyse. Het rapport bevat veel tips en aandachtspunten om een evaluatie van regelscenario's goed op te zetten en uit te voeren, en is vooral bedoeld om de verkeerskundigen in de verkeerscentrales te ondersteunen bij hun taak om regelscenario's te ontwerpen en te operationaliseren. Deze leidraad vult de andere twee bestaande leidraden goed aan.

Incident management

incident_management_100Incident Management (IM) omvat het geheel aan maatregelen dat beoogt de weg zo snel mogelijk nadat een incident heeft plaatsgevonden, vrij te maken voor het verkeer, een en ander met inachtneming van de behartiging van de belangen van mogelijke slachtoffers, de veiligheid van de hulpverleners, de verkeersveiligheid en de beheersing van de ontstane schade. Incident Management is vooral gericht op het verbeteren van de veiligheid en vlotheid van de verkeersafwikkeling in situaties waarin men wordt geconfronteerd met incidenten. In het rapport Incident Management wordt ingegaan op de IM aanpak in Nederland.

Lees meer...

Leidraden voor evaluaties

Richtlijn_evaluaties_100De (kosten)effectiviteit van verkeersmanagementmaatregelen komt steeds meer in de belangstelling te staan. Zowel vanuit het beleid als vanuit de operationele praktijk is de effectiviteit van verkeersmanagement een vaak besproken onderwerp. Uiteindelijk gaat het daarbij om de vraag: Wat leveren al die maatregelen nu op? Of anders geformuleerd: Zijn de opbrengsten de investeringen waard? Deze vraag kan gesteld worden als het gaat om effecten van verkeersmanagement op de doorstroming van het verkeer, maar ook op de veiligheid en de leefbaarheid.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 7 gasten online

TrafficQuestion?