Afstudeeronderzoek over het gebruik van data in het voertuig

Woensdag 18 december 2013 is Lisa Priem afgestudeerd als wiskundig ingenieur aan de TU Delft. Zij heeft haar onderzoek uitgevoerd in het ITS Edulab, een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en de TU Delft. Haar onderzoek gaat over het gebruik van data in het voertuig (de zogeheten uCAN data) om de snelheid van het verkeer te schatten. Omdat echte uCAN data nog niet beschikbaar zijn, heeft ze met behulp van simulatie laten zien dat de data van ongeveer 30% van de voertuigen gebruikt moet worden om een schatting van de snelheid te krijgen die voldoet aan de eisen die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens daaraan stelt. Meer informatie en het rapport zijn te vinden op deze webpagina.

Overzicht van evaluaties benutting

Inzicht in de effectiviteit van benuttingsmaatregelen is nuttig en nodig, zowel bij het beleid als bij de verkeerscentrale. Op strategisch niveau wordt afgewogen welke investeringsalternatief het beste is en op operationeel niveau wordt gekeken of een regelscenario het gewenste effect heeft gehad. In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het evalueren van maatregelen. Sinds 2008 bestaat er een overzicht waarbij de resultaten van evaluatiestudies in Nederland op een rijtje wordt gezet. TrafficQuest heeft dit overzicht recent bijgewerkt met de laatste studies en daarmee zijn meer dan 175 evaluatiestudies in het overzicht opgenomen. Welke dat zijn, is te zien in de literatuurlijst. De resultaten zelf samengevat in een presentatie. De bedoeling is om deze resultaten in de nabije toekomst meer toegankelijk te presenteren.

TrafficQuest aanwezig bij ISTTT20

Het 20e International Syposium on Transportation and Traffic Theory in Noordwijk was een groot succes. De internationale top van de wetenschap in verkeer en vervoer presenteerde er de meest opzienbarende nieuwe onderzoeksresultaten van de afgelopen 2 jaar. Deze wetenschappers richten zich vooral op de theoretische kant. Voor TrafficQuest was de aanwezigheid van belang om kennis te nemen van deze inzichten en die te vertalen naar de (Nederlandse) praktijk.

Succesvolle masterclass over de toekomst

Tijdens het 20e "International Symposium Transportation & Traffic Theory", gehouden in Noordwijk van 16 tot 20 juli, organiseerde TrafficQuest een masterclass over de toekomst van verkeersmanagement. De bijeenkomst werd door ongeveer 35 mensen uit het nationale en internationale vakgebied bezocht, waarbij zowel mensen van het beleid, de praktijk en wetenschappers vertegenwoordigd waren. Isabel Wilmink van TrafficQuest zat de sessie voor en introduceerde de sessie en de vijf sprekers die een presentatie hielden over de verschillende aspecten die door de organisatie op het programma waren gezet. Al met al een zeer geslaagde middag! De gehouden presentaties kunnen in het vervolg van deze tekst bekeken en gedownload worden.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 2 gasten online

TrafficQuestion?