Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2018

Het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) werd dit jaar in Amersfoort gehouden en had als thema "Stadskriebels!" De LVMB-thematafel 'Stedelijk Verkeersmanagement' (waarin TrafficQuest participeert) kon dit congres natuurlijk niet voorbij laten gaan en was dan ook aanwezig met twee papers: een paper over de gehouden inventarisatie van evaluaties van stedelijk verkeersmanagement en een paper over de ontwikkeling zijnde multimodale netwerkvisie. Meer informatie over het congres zelf is te vinden op de website.

Verkeer in Nederland 2018

Verkeer_in_Nederland_2018_100

Ook in 2018 is er weer veel gebeurd op het gebied van verkeer en vervoer. De ontwikkelingen op het gebied van connected en automatisch rijden lijken elkaar snel op te volgen en ook het nieuwe vervoersconcept Mobility-as-a-Service kreeg veel aandacht. Daarnaast werd duidelijk dat het met de verkeersveiligheid in Nederland niet de goede kant op gaat. Alle reden dus voor TrafficQuest om met een nieuwe editie van ‘Verkeer in Nederland’ te komen. In deze uitgave traditiegetrouw weer veel aandacht voor de cijfers met betrekking tot de verkeersafwikkeling, files, veiligheid en luchtkwaliteit. Verder wordt uitvoerig aandacht besteed aan thema's als MaaS, data en privacy, verkeersveiligheid en stedelijk verkeersmanagement. Ook interessant wetenschappelijk onderzoek, lopende pilots en ontwikkelingen in de samenwerking komen aan de orde. Dit boeiende overzicht is te vinden in het boekje 'Verkeer in Nederland 2018', dat zoals gebruikelijk weer met NM Magazine is meegestuurd.

Nationaal verkeerskundecongres 2018

Het 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch was dit keer de locatie voor het Nationaal verkeerskundecongres 2018. TrafficQuest had een paper ingediend over de bijdrage van verkeersmanagement aan de verkeersveiligheid. Dit paper was een van de 17 geselecteerde om in een sessie te worden gepresenteerd. De sessie zelf was druk bezocht en leverde een goede discussie op over hetgeen gepresenteerd werd en over de vraag hoe we kunnen bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid. De overige papers zijn te vinden op de website van het congres.

Hoe kan verkeersmanagement bijdragen aan verkeersveiligheid?

De verkeersveiligheidsstatistieken van Nederland lieten jarenlang een dalende lijn zien. Een aantal jaren geleden veranderde de dalende trend echter in een weer stijgende trend. Deze ongewenste verandering was aanleiding voor TrafficQuest om extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid en alle mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eén van die mogelijke maatregelen is de inzet van verkeersmanagement(maatregelen). Deze worden meestal ontworpen vanuit het perspectief van een verbeterde doorstroming, maar kunnen (in hun huidige of in een aangepaste vorm) ook ingezet worden voor verkeersveiligheid. Eerst is begonnen met de statistieken en welke aanknopingspunten verkeersmanagement biedt en daarna zijn hierover een aantal experts geïnterviewd. De resultaten van het onderzoek vindt u hier of bij de rapporten.

Downloads

Wie is online

We hebben 12 gasten online

TrafficQuestion?