TrafficQuest partners

Rijkswaterstaat WVL

De Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is één van de landelijke diensten van Rijkswaterstaat. De adviseurs en specialisten van WVL werken binnen Rijkswaterstaat, door de inzet van kennis en expertise, aan een vlot, veilig en duurzaam verkeer over weg en water. De expertise over verkeersmanagement valt onder de afdeling 'Wegverkeer en Benutten'.

TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

TU Delft

De TU Delft draagt bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken. De afdeling Transport & Planning voert wetenschappelijk onderzoek uit naar en geeft onderwijs over de planning en operationele praktijk van transport systemen. Verkeersmanagement vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Partners

Rijkswaterstaat WVL

De Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is één van de landelijke diensten van Rijkswaterstaat. De adviseurs en specialisten van WVL werken binnen Rijkswaterstaat, door de inzet van kennis en expertise, aan een vlot, veilig en duurzaam verkeer over weg en water. De expertise over verkeersmanagement valt onder de afdeling 'Wegverkeer en Benutten'.

 
TNO
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.
 
TU Delft
De TU Delft draagt bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken. De afdeling Transport & Planning voert wetenschappelijk onderzoek uit naar en geeft onderwijs over de planning en operationele praktijk van transport systemen. Verkeersmanagement vormt daarbij een belangrijk onderdeel.
 

TrafficQuestion?