Verkeer in Nederland 2014

Rapport 'Verkeer in Nederland 2014'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links en downloads behorend bij "Verkeer in Nederland 2014"

 

4.1 Nieuwe onderzoeksthema's

Rapport 'Ontwerpweggebruiker'

Rapport 'Human Factors in verkeersmanagement'

Rapport 'Verkeerscentrales en netwerkmanagement'

Proefschrift 'Dynamic Origin-destination Matrix Estimation in Large-scale Congested Networks'

Proefschrift 'Intersection Modelling and Marginal Simulation in Macroscopic Dynamic Network Loading'

Proefschrift 'Bayesian Data Assimilation for Improved Modeling of Road Traffic'

Proefschrift 'Multi-Class Continuum Traffic Flow Models: Analysis and Simulation Methods'

Proefschrift 'Lagrangian Multi-Class Traffic State Estimation'

Rapport 'Self-driving cars: the next revolution'

Artikel 'Urban Gridlock: Macroscopic Modeling and Mitigation Approaches'

Artikel 'Existence of Urban-scale Macroscopic Fundamental Diagrams: Some Experimental Findings'

Artikel 'Impact of Traffic Dynamics on Macroscopic Fundamental Diagram'

Artikel 'Een nieuwe kijk op verkeersafwikkeling in netwerken'

Artikel 'Network Transmission Model: a dynamic traffic model at network level'

Artikel 'A Porous Flow Approach to Modeling Heterogeneous Traffic in Disordered Systems'

Rapport 'Meerjarenplan Fiets 2012-2016'

Website 'EU-project VRUITS'

Website 'OpenLR'

 

4.2 Relevant promotieonderzoek

Artikel 'Datafusie – wat wordt ermee bedoeld en wat heb je eraan?'

Artikel 'The Impact of Loop Detector Distance and Floating Car Data Penetration Rate on Queue Tail Warning'

Artikel 'The Effect of Inaccurate Traffic Data for Ramp Metering: Comparing Loop Detectors and Cameras Using Information Utility'

Artikel 'De Noodzaak van Probabilistisch Modelleren voor Tactische en Operationele Analyses'

Artikel 'Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeersdoorstroming'

 

4.3 Interessante papers en congresbijdragen

Paper 'Freeway On-ramp Bottleneck Activation, Capacity and the Fundamental Relationship'

Paper 'Modelling Supported Driving as an Optimal Control Cycle: Framework and Model Characteristics'

Paper 'Analysis of Traffic Performance of a Ramp Metering Strategy Using Cooperative Vehicles'

Paper 'A Cooperative System Based Variable Speed Limit Control Algorithm against Jam Waves – an Extension of the SPECIALIST Algorithm'

 

5.1 Gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement

Website 'www.sre.nl/projecten/spookfiles'

Website 'www.its.dot.gov/icms/pioneer.htm'

 

5.2 Integratie wegkant en in-car

Website 'www.drive-c2x.eu'

Website 'www.compass4d.eu'

Website 'www.its-jp.org/english/its-green-safety-showcase'

 

5.3 Automatisch rijden

Website 'www.sre.nl/projecten/brabant-in-car-ii'

Website 'www.davi.connekt.nl'

Website 'www.imobilitysupport.eu'

Website 'www.citymobil-project.eu'

Website 'www.haveit-eu.org'

Website 'www.sartre-project.org'


5.4 Veiligheid

Website 'www.its.dot.gov/safety_pilot'

 

5.5 Data

Website 'www.sensorcitymobility.nl'

Website 'www.sensorcity.nl'

 

5.6 Platforms en samenwerkingsverbanden

DITCM

iMobility Forum

CHARM

TrafficQuest

TrafficQuestion?