Update rapport over modellen

Het state-of-the-art rapport "Traffic assignment and simulation models" is nationaal en internationaal goed ontvangen. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten modellen en de in Nederland veel gebruikte software tools. Naar aanleiding van opmerkingen van lezers was het tijd de tekst van het rapport te herzien. Dat is nu gebeurt in versie 2 van het rapport. Hierbij zijn feitelijkheden aangepast en sommige paragrafen herschreven om het beter leesbaar te maken. Ook is informatie toegevoegd. Kortom, het rapport is weer een echt state-of-the-art rapport! Mocht u desondanks nog opmerkingen over de inhoud hebben, neem dan contact op met TrafficQuest.

Overzicht verkeersmodellen

Verkeersmodellen worden in Nederland veelal gebruikt om effecten van maatregelen gericht op het verbeteren van de verkeersafwikkeling vooraf in te schatten. De maatregelen kunnen variëren van nieuwe infrastructuur en verkeersmanagement tot mobiliteitsmanagement en het kan dan gaan om effecten op bereikbaarheid, maar ook op veiligheid en leefbaarheid. Voor de verschillende toepassingen zijn er verkeersmodellen beschikbaar in alle soorten en maten. Van modellen die de verkeersstromen in 2040 voorspellen voor heel Nederland tot modellen die de interactie tussen voertuigen op een stuk weg voor de komende seconde berekenen. In het state-of-the-art rapport "Traffic assignment and simulation models" wordt geprobeerd structuur aan te brengen. Ook dit keer gebruiken we daarvoor weer de welbekende TrafficQuest vragen: waar hebben we het over, wat doen we in Nederland en de rest van de wereld, wat hebben we er aan en waar gaat het naar toe? Het rapport pretendeert niet een volledig overzicht te geven, maar mochten er naar uw idee zaken niet kloppen of ontbreken, dan graag contact opnemen met TrafficQuest.

Verkeer in Nederland 2015

Verkeer_in_Nederland_2015_100RAls TrafficQuest hopen we ervoor te zorgen dat Nederland z’n voorsprong op het gebied van verkeersmanagement behoudt. We dragen daaraan bij door kennis te verzamelen, te bundelen en te ontsluiten. Dat laatste doen we in onze rapporten, artikelen en adviezen. En sinds vorig ook met ons jaarbericht Verkeer in Nederland. Inmiddels is de editie 2015 verschenen en deze staat weer vol beschrijvingen van de ontwikkelingen in het verkeer en de bijbehorende cijfers. Bovendien wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen en innovaties op het gebied van verkeersmanagement (waarbij de nadruk ligt op de stedelijke omgeving), relevant onderzoek, lopende en afgeronde pilots en laten we enkele belangrijke spelers binnen Rijkswaterstaat aan het woord. Kortom, een boekje om goed door te nemen. Net als vorig jaar wordt ook deze uitgave met NM magazine meegestuurd, maar is deze ook hier te downloaden.

Coöperatieve systemen & Automatisch rijden

cooperatieve_systemen_automatisch_rijden_100Coöperatieve systemen en automatisch rijden staan momenteel sterk in de belangstelling. Veel initiatieven worden ontplooid en veel partijen (al of niet in samenwerkingsverbanden) zijn er over de hele wereld mee bezig. TrafficQuest heeft in 2011 een state-of-the-art achtergrond rapport over coöperatieve systemen gepubliceerd. Er gebeurt echter zo veel op dit gebied dat actualisatie zeer wenselijk bleek. Ook is er momenteel veel aandacht voor automatisch rijden, en gezien de verbanden die er zijn tussen automatisch en coöperatief rijden, zijn worden beide onderwerpen behandeld in het nu gepubliceerde State-of-the-Art achtergronddocument “Coöperatieve systemen en Automatisch rijden”.

 

Lees meer...

Wie is online

We hebben 5 gasten online

TrafficQuestion?