Effecten van benutting - december 2018

Het is al weer een tijdje geleden dat het overzicht van de effecten van benutting is bijgewerkt. Dit overzicht bestaat sinds 2008 en de resultaten van (bijna) alle uitgevoerde evaluatiestudies in Nederland zijn daarin opgenomen. Het is een belangrijke bron van kennis van effecten en is nuttig voor het afwegen van alternatieven. Aan het overzicht van mei 2015 (versie 3.3) zijn de resultaten van 20 studies toegevoegd, zodat het inmiddels bestaat uit 210 evaluatiestudies. Welke dat zijn, is te vinden in de literatuurlijst. De resultaten zelf zijn zoals gebruikelijk opgenomen in een overzichtspresentatie.

Dynamisch Verkeersmanagement Amsterdam

Artikel_Wegen_DVMBinnen de Praktijkproef Amsterdam (PPA) is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het koppelen en coördineren van wegkantsystemen onderling en met de interactie met individuele voertuigen. Dat Amsterdam altijd al een proeftuin voor verkeersmanagement is geweest, bleek nog maar eens toen we een artikel uit de oude doos onder ogen kregen. Dit artikel van Joost van der Valk uit het blad 'Wegen' (nr. 9, oktober 1994) beschrijft hoe Rijkswaterstaat verkeersmanagement toepaste in de regio Amsterdam.

Lees meer...

Studiereis Oostenrijk-Zwitserland

Van 31 mei tot 5 juni 2015 heeft TrafficQuest een studiereis ondernomen naar Oostenrijk en Zwitserland. Het doel van de reis was om te kijken hoe de regio's en steden in die landen omgaan met (stedelijk) verkeersmanagement. Dit met als doel om daarvan te leren voor de Nederlandse situatie. De vraag die tijdens de studiereis centraal stond was:  Hoe gaan regio's en steden om met de groei in mobiliteit en de toename van verkeersstromen, zowel in reguliere als in niet-reguliere situaties? Om die vraag te beantwoorden voor Oostenrijk en Zwitserland zijn in vijf dagen vier organisaties bezocht die zich met verkeersmanagement bezighouden: wegbeheerders, fabrikant en kennisinstelling. Het rapport "Study tour Austria – Switzerland: May 31 – June 5, 2015" bevat het verslag van de studiereis en de uitkomsten.

Flexibele rijstrookindeling bij kruispunten

Het toepassen van een flexibele indeling van de rijstroken bij geregelde kruispunten kan soms goed zijn voor de verkeersafwikkeling, maar soms ook niet. Dat laat het door TrafficQuest ondersteunde onderzoek van Frank Anema zien. Hij studeerde onlangs af op dit onderwerp met een rapport getiteld “Model-predictive control of the lane configuration at signalized intersections”.

 

Flexibele rijstrookindeling

Momenteel zijn er vijf kruispunten in Nederland ingericht met een flexibele rijstrookindeling. Dat wil zeggen dat gedurende een bepaalde periode van de dag er een extra rijstrook voor een drukke richting op het kruispunt beschikbaar is en diezelfde rijstrook is gedurende de rest van de tijd beschikbaar voor een andere richting.

Lees meer...

Effecten van benutting mei 2015

Sinds 2008 bestaat er een overzicht waarin de resultaten van (bijna) alle uitgevoerde evaluatiestudies in Nederland zijn opgenomen. Dit overzicht is een belangrijke bron van kennis van effecten en is nuttig voor het beleid om af te wegen welke investeringsalternatief het beste is en voor operationeel verkeersmanagement om te kijken of een regelscenario het gewenste effect heeft gehad. TrafficQuest heeft dit overzicht weer bijgewerkt met de laatste studies en daarmee zijn 190 evaluatiestudies in het overzicht opgenomen. Welke dat zijn, is te zien in de literatuurlijst. De resultaten zelf zijn zoals gebruikelijk opgenomen in een overzicht.

Wie is online

We hebben 17 gasten online

TrafficQuestion?