TrafficQuest stopt!

Logo2Icon

Sinds 2009 is TrafficQuest actief met het ontwikkelen, samenbrengen, toepassen en verspreiden van kennis op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie (VMI). Al meer dan 7 jaar bestrijken de partners in TrafficQuest (Rijkswaterstaat, TNO en de TU Delft) samen het hele terrein van meer fundamentele, theoretische kennis over VMI tot de meer operationele kennis over de toepassing en effectiviteit van VMI in de praktijk. Maar daar komt nu per 31 december een eind aan.

Lees meer...

Landelijke WOW-dag 2015

Banner_WOW_dag_2015_100Donderdag 1 oktober 2015 was het IJsseldelta center in Zwolle het toneel van de landelijke dag 'wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders' en 'water ontmoet water' (WOW). Naast een toespraak van voorzitter Jan Hendrik Dronkers en een brainstorm met alle aanwezigen (zo'n 450 mensen) werden er verschillende sessie gehouden over uiteenlopende thema's, zoals een fietsbrug die niet bevriest, de regionale klimaataanpak en cybersecurity. TrafficQuest was ook aanwezig met een banner, boekjes en een gezamenlijke sessie met het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB). Het LVMB is een landelijke organisatie van wegbeheerders met als doel het verkennen, bespreken en uitwerken van gemeenschappelijke onderwerpen op het gebied van verkeersmanagement. TrafficQuest gaf tijdens deze sessie een presentatie over het plan om een Platform Stedelijk Verkeersmanagement te beginnen, overigens samen het het LVMB, CROW en WOW. Al met al een leuke dag, waarbij veel mensen met TrafficQuest hebben kunnen kennismaken.

Klimaatadaptatie en TrafficQuest

Muiswinkel_TRB_200

Tijdens de ‘International Conference on Surface Transportation System Resilience to Climate Change and Extreme Weather Events’ van de Amerikaanse Transportation Research Board overhandigt Kees van Muiswinkel van Rijkswaterstaat in Washington DC een exemplaar van het TrafficQuest boekje "Traffic in the Netherlands" aan Monica Starnes. Monica was zeer geïnteresseerd en zou ook een exemplaar aan haar collega’s bij TRB geven. Monica is senior program officer en is manager van de activiteiten van TRB die betrekking hebben op transportbeleid, klimaatverandering en – bestendigheid, duurzaamheid en maatschappelijke, economische en culturele aangelegenheden. Klimaatadaptatie is geen onderwerp waar TrafficQuest zelf mee bezig is, maar de partners in TrafficQuest wel. De interesse van Rijkswaterstaat is vanzelfsprekend, maar ook de TU Delft werkt eraan en onderzoekt bijvoorbeeld evacuatiestrategieën en hoe verkeersmanagement daarbij ingezet kan worden. En TNO werkt mee aan de Nationale Adaptatie Strategie.

Werkprogramma 2015

Logo2IconEind vorig jaar is het werkprogramma voor 2015 goedgekeurd door de Commissie van Toezicht van TrafficQuest. In het werkplan wordt beschreven waar TrafficQuest zich in 2015 mee bezig gaat houden. Belangrijke onderwerpen zijn stedelijk verkeersmanagement (het vervolg op de workshop in juli 2014), automatisch rijden en een update van het succesvolle jaarbericht 'Verkeer in Nederland'. Daarnaast zal er natuurlijk inhoudelijk worden bijgedragen aan projecten en zal er gevraagd en ongevraagd advies worden gegeven. Ook state-of-the-art rapporten zullen weer gepubliceerd worden, omdat daar veel behoefte aan is. Zo is gedurende de laatste 2 maanden de SotA over coöperatief en automatisch rijden bijna 50 keer gedownload. Voor ons reden om dit soort rapporten te blijven publiceren.

Wie is online

We hebben 21 gasten online

TrafficQuestion?