Home Evaluatietools

Evaluatietools

MoniGraph

MoniGraph is een programma om MoniCa en MoniBas datafiles te verwerken en te visualiseren. Het leest de benodigde datafiles in en tracht ontbrekende data aan te vullen. Vervolgens worden verkeerskundige indicatoren als intensiteiten, snelheden, reistijd, trajectsnelheid, voertuig­kilometers en voertuigverliesuren berekend. Het programma visualiseert de gegevens met een snelheidcontourenplot, grafie­ken voor de reistijd, de trajectsnelheid, de rijstrookverdeling, de intensiteit en snelheid (voor gespecificeerde doorsneden). Ook worden basisdiagrammen (intensiteit-snelheid) gemaakt voor die doorsneden en worden plots met beeldstanden gegenereerd. Het programma is vooral bedoeld om quick scan evaluaties uit te voeren.

 

Programma

Het programma is te downloaden via deze link. De installatie wijst zich vanzelf. Om MoniGraph te runnen, is een bibliotheek met MATLAB Runtime Components nodig. Dat kan door deze te downloaden en te installeren. Volg verder de aanwijzingen op het scherm en start de PC opnieuw op.

 

Documentatie

Voor MoniGraph is een beknopte handleiding beschikbaar en verder een bestand met alle wijzingingen die in de loop van de tijd zijn aanbracht, de versiehistorie. Verder is in het verleden de berekening van reistijden door MoniGraph gecheckt met gemeten reistijden, met goede resultaten. MoniGraph en een aantal toepassingen zijn eveneens beschreven in een paper voor de European Transport Conference.

MARPLE

MARPLE is de afkorting van Model for Assignment and Regional Policy Evaluation. Het is een macroscopisch dynamisch toedelingsmodel waarmee de verkeersafwikkeling en de effecten van verkeersmanagementmaatregelen in regionale netwerken (zowel hoofdwegennet als overige wegennetten) doorgerekend kunnen worden. Het model bepaalt eerst de beschikbare routes van elke herkomst naar elke bestemming waarvoor een verkeersvraag is opgegeven. Daarna wordt het verkeer over deze routes verdeeld en worden op basis hiervan reistijden berekend. Op basis van deze reistijden wordt een nieuwe verdeling van verkeer bepaald en dit iteratieve proces wordt herhaald totdat een evenwicht is bereikt.

 

Programma

Om MARPLE te kunnen draaien, dient eerst de bibliotheek met MATLAB Runtime Components geïnstalleerd te worden. Dat kan door deze file te downloaden en te runnen. Volg verder de aanwijzingen op het scherm en start de PC opnieuw op. Indien aanwezig verwijder eerst de oude versie van MARPLE. Installeer dan MARPLE met de installatiefile. Deze eerst uitpakken en daarna runnen. Volg verder de aanwijzingen op het scherm.

 

Documentatie

Voor MARPLE is een uitgebreide beschrijving en handleiding beschikbaar. Ook de aanpassingen en wijzigingen die in de loop van de tijd gedaan zijn, zijn beschikbaar via een versiehistorie.

TrafficQuestion?