Evaluatie van C-ITS en automatisch rijden

Voor de Ronde Tafel 'Effecten' heeft TrafficQuest bijgedragen aan een nieuwe manier van kijken naar evaluatie van C-ITS en automatisch rijden. Deze cyclische aanpak van evalueren heeft als voordeel dat niet alleen de effecten van allerlei systemen en diensten op zichzelf bepaald worden, maar dat deze resultaten ook in context gezet worden. Voor wat betreft de context kan het gaan om resultaten van andere experimenten of van experimenten onder andere omstandigheden (meta-analyse), maar ook om het relateren van de resultaten aan de beleidsdoelen en het doen van generieke uitspraken (opschaling). Uiteindelijk leiden al deze analyses tot nieuwe vragen en nieuwe hypotheses die weer in experimenten getoetst kunnen worden. Een uitgebreide beschrijving van de evaluatiecirkel is te vinden in het rapport 'Evaluation of C-ITS and Automated Driving'.

C-ITS en verkeersveiligheid

Op dit moment worden diverse coöperatieve ITS diensten (C-ITS) beproefd in Nederland. Hierbij worden weggebruikers in het voertuig geïnformeerd, gewaarschuwd voor situaties onderweg en geadviseerd om het rijgedrag aan te passen. Naar verwachting worden dergelijke diensten de komende jaren verder uitgerold en niet alleen op snelwegen, maar ook in de stad. Vanwege het experimentele karakter van deze diensten en de veelheid en diversiteit ervan, is het trekken van generieke conclusies over de (potentiële) effecten van C-ITS niet eenvoudig en is er nog veel onduidelijkheid over deze effecten. Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft TrafficQuest een quick scan uitgevoerd naar de effecten van C-ITS specifiek op de verkeersveiligheid. Daarvoor is de beschikbare literatuur geïnventariseerd en zijn de daarin genoemde cijfers op een rijtje gezet. De resultaten van deze quick scan zijn in een memo beschreven.

Kennishiaten van automatisch rijden in regulier verkeer

TrafficQuest volgt innovaties in verkeersmanagement op de voet en houdt zich in dat kader bezig met de vraag hoe automatisch rijden de verkeersafwikkeling en verkeersmanagement beïnvloedt. Om dit onderwerp te verkennen heeft TrafficQuest een memo geschreven over wat een automatisch voertuig allemaal tegenkomt als het over de snelweg rijdt in Nederland, eerst in het algemeen en daarna in het bijzonder als het op een druk weefvak rijdt en een paar stroken moet opschuiven. Dit heeft een lijst uitdagingen opgeleverd voor wegbeheerders en (vracht)autofabrikanten, en een set onderzoeksvragen waarvoor TrafficQuest aandacht vraagt. Download de memo hier.

Uitval spitsstrooksysteem A1

Gesloten_spitsstrookOp dinsdagmorgen 4 november 2014 was er een storing bij knooppunt Hoevelaken, waardoor de spitsstrook op de A1 tussen Hoevelaken en Barneveld gesloten moest worden. Deze storing betekende onder andere dat tijdens de avondspits de spitsstrook niet gebruikt kon worden en er lange files in de directe omgeving ontstonden. Rijkswaterstaat wilde weten wat nu de effecten van deze verstoringen op de verkeersafwikkeling waren. Weliswaar waren er omleidingen ingesteld, maar de files waren veel langer dan gebruikelijk. Een dergelijke storing levert extra verliestijd op, maar de vraag was hoe veel dat precies is en wat de kosten daarvan zijn. TrafficQuest heeft deze vraag geprobeerd te beantwoorden door middel van een quick scan analyse van de beschikbare data. Het bleek dat de kosten meevielen. Rijkswaterstaat gaat wel het beheerproces nog eens goed bekijken en waar nodig verbeteren.

Wie is online

We hebben 16 gasten online

TrafficQuestion?