Summer school Smart Mobility

Fort1881

On June 16th, 2016 Rijkswaterstaat, together with TrafficQuest, Platform WOW, the programmes Smart Mobility and Connecting Mobility and the ITS Corridor project, organised the Summer school Smart Mobility. Over 160 participants met in the Netherlands, in Hoek van Holland. Representatives of knowledge institutes, private companies and government organisations listened to the keynote speeches and participated in the workshops. Smart Mobility is expected to have a large influence on society and on the role and responsibilities of road authorities and private parties. Cooperation and transferring knowledge are important aspects of this development. The programma en presentaties can be found in the next section.

The programme of the Summer school Smart Mobility is given in the following table. First the keynote speeches and after the presentations during the workshops can be found here. The presentations are numbered according to the numbering in the programme. They can be downloaded using the links, but are all in Dutch.

 

no. Speaker Topic
K1 Kai Feldkamp Smart Mobility - Een container vol slimme oplossingen
K2 Marit de Jong Connecting Mobility - Meerdere werelden komen samen
K3 Michiel Beck Learning by doing national and international
01 Ton Barten Truckparkeerplaatsen in de Rijnmond
02 Ronald van Katwijk Intelligente kruispunten

03a

03b

Niels de Zwaan

Marlous Hovestad

Truckparking in Europa

Truckparking data in het NDW

04 Abraham Bot De coöperatieve ITS corridor
05 Chris Hoogenkamp Arbeidsuitbuiting bij vrachtwagenchauffeurs
06 Frank ten Wolde Duurzame mobiliteit en de brandstofvisie
07 Feiko van der Veen Truckparking in Nederland
08 Michiel van der Mierden Parkeerkeuzegedrag
09 Aan van den Burg Bandencheck voor vrachtwagens
10 Laurens Schrijnen De Innovatiecentrale
11 Joris Cornelissen European Truck Platooning Challenge
12 Martie van der Vlist & Jan Bosma PPA-Zuidoost: naar Publiek met Privaat
13 Bart van Arem Automatisch rijden - Effecten op verkeer en leefomgeving
14 Kees Hersbach Overbelading

 

 

In het afsluitende deel was er aandacht voor de oplevering van actie E van de  richtlijn ITS (data truckparkeerplaatsen en ondertekening door Theo van de Gazelle)  en de opdracht voor de ontwikkeling van de cursus code 95 over bandenspanning en overbelading voor het wegtransport.

TrafficQuestion?