Impact C-ITS use cases

Co√∂peratieve intelligente transportsystemen (C-ITS) zijn volop in ontwikkeling. Dit kan een grote impact hebben op het Nederlandse wegennet. Rijkswaterstaat (RWS) werkt binnen het programma C-ITS Next aan opschaling en uitrol van kansrijke C-ITS diensten. Hierbij onderzoekt Rijkswaterstaat welke mogelijkheden er zijn om toepassingen binnen een periode van twee jaar te realiseren en welke effecten dit kan hebben. In het kader hiervan is een workshop gehouden waarbij experts van Rijkswaterstaat samen met een aantal experts van TNO op het gebied van C-ITS samengekomen zijn om vijf diensten te bespreken en een eerste inschatting van de effecten te maken, als opzet voor verder onderzoek. Het ging daarbij om een inschatting van de effecten op doorstroming, veiligheid en duurzaamheid en om een inventarisatie van de randvoorwaarden en neveneffecten. De resultaten van het onderzoek vindt u hier of bij de rapporten.

How can traffic management contribute to safety?

Traffic safety in The Netherlands is decreasing. This trend was for TrafficQuest the cause to give attention to this topic and to see how traffic management could contribute to improve traffic safety. First, the safety statistics were analysed and points of departure for further research were described. This was discussed with experts in a number of interviews and after that conclusions were drawn. The results of this research is only available in a Dutch report.

Update report on road-side systems

It looks like in-car systems have the future. A lot of functionality of road-side systems is put in-car. However, penetration rates of those kind of in-car systems is nog high enough to get rid of the road-side systems. But when will this be the case? This question was discussed with a challenge - a quick scan analysis by a group of experts with a short duration. After the publication of the report, new information on costs came available. This information is processed into a new version of the report. This version can be downloaded here, but is still only available in Dutch

Can we get rid of road-side systems?

It looks like in-car systems have the future. A lot of functionality of road-side systems is put in-car. However, penetration rates of those kind of in-car systems is nog high enough to get rid of the road-side systems. But when will this be the case? This question was discussed with a challenge - a quick scan analysis by a group of experts with a short duration. The report of the challenge can be downloaded here, but is only available in Dutch.

TrafficQuestion?