Verkeer in Nederland 2018

Verkeer_in_Nederland_2018_100

Ook in 2018 is er weer veel gebeurd op het gebied van verkeer en vervoer. De ontwikkelingen op het gebied van connected en automatisch rijden lijken elkaar snel op te volgen en ook het nieuwe vervoersconcept Mobility-as-a-Service kreeg veel aandacht. Daarnaast werd duidelijk dat het met de verkeersveiligheid in Nederland niet de goede kant op gaat. Alle reden dus voor TrafficQuest om met een nieuwe editie van ‘Verkeer in Nederland’ te komen. In deze uitgave traditiegetrouw weer veel aandacht voor de cijfers met betrekking tot de verkeersafwikkeling, files, veiligheid en luchtkwaliteit. Verder wordt uitvoerig aandacht besteed aan thema's als MaaS, data en privacy, verkeersveiligheid en stedelijk verkeersmanagement. Ook interessant wetenschappelijk onderzoek, lopende pilots en ontwikkelingen in de samenwerking komen aan de orde. Dit boeiende overzicht is te vinden in het boekje 'Verkeer in Nederland 2018', dat zoals gebruikelijk weer met NM Magazine is meegestuurd.

Traffic in the Netherlands 2017

Although TrafficQuest formally has come to an end in december 2016, we thought that our yearly booklet was too important. So therefore we decided to publish a new edition anyway. All developments related to traffic flows, research, hot topics, platforms, etc. are described in the 2017 edition of 'Traffic in the Netherlands 2017'. The report is only available in Dutch.

Alternative data sources for traffic management

alternatieve_databronnen_100

Traffic management measures are for a large part feeded with data from loop detectors. However, nowadays other sources of data are available. These other sources are used for monitoring in traffic management centres, but not to as input for traffic management measusres. Therefore, TrafficQuest has written a report to explore the possibilities of alternative data sources. Note that the report is in Dutch.

Traffic in the Netherlands 2016

verkeer_in_nederland_2016_100r

For the 3rd time we publish as TrafficQuest our annual report 'Traffic in the Netherlands. Also this year we discuss in detail figures and trends in traffic and zoom in on a number of specific cases: the opening of the A4 Midden-Delfland motorway and expected bottlenecks in the near future on the A2 motorway between junctions Deil and Empel. Of course we also discuss the major and important topics of 2016 and we deal with a number of relevant scientific and professional publicatons. The topic of the coming years is smart mobility. The Netherlands wish to play an important role in this development, for example to test mobility solutions in practise. We describe some pilot projects in this field en also mention a number of partnerships that have the task to coordinate all these developments. Just like previous years this publications is send to you with NM magazine, but can also be downloaded here. Have fun reading it!

Who's online?

We have 12 guests online

TrafficQuestion?