Verkeer in Nederland 2020

TrafficQuest heeft weer haar jaarlijkse overzicht 'Verkeer in Nederland 2020' uitgebracht. Het voelt tegenstrijdig: terugblikken op het nog zo gewone jaar 2019, terwijl in 2020 alles helemaal overhoop is gehaald door dat vermaledijde coronavirus. Op het moment van schrijven zitten we middenin de tweede golf. Het virus heeft alleen al in ons land duizenden mensenlevens gekost en veel leed veroorzaakt. Geen wonder dus dat overheden voortdurend ingrijpen om de verspreiding van de ziektete stoppen. Maar die maatregelen raken direct onze dagelijkse levensen dus ook onze mobiliteit. Daarom in dit boekje een casestudie over corona en een interview over corona. Verder is dit zevende jaarbericht als vanouds. Het overzicht van ontwikkelingen in het verkeer en alles wat met verkeersmanagement te maken heeft, is weer zo goed en zo compleet mogelijk verwoord. Het boekje is te downloaden bij de rapporten en via NM Magazine.

Verkeer in Nederland 2019

TrafficQuest heeft weer haar jaarlijkse overzicht 'Verkeer in Nederland 2019' uitgebracht. Met deze uitgave zijn we alweer bij onze zesde editie. We zitten in ons tweede lustrum! Dat leek ons een mooie aanleiding voor een bescheiden facelift. De vormgeving van het jaar­bericht is in lijn met de vorige uitgaven, maar heeft wel een frisse nieuwe ‘touch’ gekregen. De inhoud is vertrouwd gebleven. Een overzicht van de ontwikkelingen in het verkeer ontbreekt dus niet, evenals de laatste ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid, MaaS en C-ITS. Ook wordt aandacht aan het klimaat besteed. Vertrouwd zijn ook de hoofdstukken over relevant onderzoek, pilots en samenwerkingsverbanden. Al met al weer een zeer leesbaar boekje dat je op de hoogte brengt en houdt. Het boekje is te downloaden bij de rapporten en via NM Magazine.

Verkeer in Nederland 2018

Verkeer_in_Nederland_2018_100

Ook in 2018 is er weer veel gebeurd op het gebied van verkeer en vervoer. De ontwikkelingen op het gebied van connected en automatisch rijden lijken elkaar snel op te volgen en ook het nieuwe vervoersconcept Mobility-as-a-Service kreeg veel aandacht. Daarnaast werd duidelijk dat het met de verkeersveiligheid in Nederland niet de goede kant op gaat. Alle reden dus voor TrafficQuest om met een nieuwe editie van ‘Verkeer in Nederland’ te komen. In deze uitgave traditiegetrouw weer veel aandacht voor de cijfers met betrekking tot de verkeersafwikkeling, files, veiligheid en luchtkwaliteit. Verder wordt uitvoerig aandacht besteed aan thema's als MaaS, data en privacy, verkeersveiligheid en stedelijk verkeersmanagement. Ook interessant wetenschappelijk onderzoek, lopende pilots en ontwikkelingen in de samenwerking komen aan de orde. Dit boeiende overzicht is te vinden in het boekje 'Verkeer in Nederland 2018', dat zoals gebruikelijk weer met NM Magazine is meegestuurd.

Traffic in the Netherlands 2017

Although TrafficQuest formally has come to an end in december 2016, we thought that our yearly booklet was too important. So therefore we decided to publish a new edition anyway. All developments related to traffic flows, research, hot topics, platforms, etc. are described in the 2017 edition of 'Traffic in the Netherlands 2017'. The report is only available in Dutch.

Who's online?

We have 14 guests online

TrafficQuestion?