Kunnen wegkantsystemen weg?

Met de opkomst van in-carsystemen kunnen er steeds meer functies van wegkantsystemen in de auto gebracht worden. Om die reden wordt verwacht dat in de toekomst veel wegkantsystemen gedeeltelijk of geheel overbodig worden. Echter, wegkantsystemen kunnen pas worden weggehaald wanneer de penetratiegraad van in-carsystemen hoog genoeg is. Omdat er hoge kosten gemoeid zijn met wegkantsystemen is het vanuit een financieel oogpunt interessant om te bekijken welke wegkantsystemen bij welke penetratiegraad weggehaald kunnen worden of niet meer vervangen hoeven te worden. Hierbij mag de veiligheid uiteraard niet in het geding komen. Dit vraagstuk door middel van een challenge - een quick scananalyse door experts met een korte doorlooptijd - van allen kanten besproken. Het verslag vindt deze challenge vindt u hier of bij de rapporten.

Bezoek Franse delegatie van Cerema

Op 5 en 6 oktober 2016 bezocht een delegatie van Cerema (het ‘Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’amenagement’ van de Franse overheid) Nederland om te bekijken wat voor verkeersmanagementsystemen we hier hebben en met welke innovatieve maatregelen we bezig zijn. De twee dagen werden gevuld met enerzijds presentaties en discussies bij TrafficQuest (op welke punten komen de aanpakken in Nederland en Frankrijk overeen, op welke punten verschillen de aanpakken?) en anderzijds het ervaren van verkeersmanagement en innovatieve maatregelen op de weg en in de verkeerscentrales in Rhoon en Helmond. Naast het bekijken van de signalering, spits-, vrachtwagen- en busstroken en de 80-km zones werden ook de spookfiles-apps op de A58 en een automatisch voertuig dat een virtuele voorligger volgde uitgeprobeerd.

Presentaties 'New Developments in Evaluating ITS'

seminar_new_delopments_shadowOp een zeer zonnige namiddag was de tuin van 'Lijm en Cultuur' in Delft het decor van het seminar 'New Developments in Evaluating ITS', georganiseerd door TrafficQuest, TRAIL en de TU Delft. Ruim 20 deelnemers zaten in de schaduw van bomen te luisteren (soms met bijbehorend industrieel lawaai) naar inspirerende presentaties over data, modellen en ontwikkelingen daarin. Hieronder volgen de presentaties die ook te downloaden zijn.

1. Hai Le Vu - The Role of Information in Smart Transport

2. Francesco Viti - Dynamic Demand Modelling in the era of Big Data

3. Hans van Lint - Evaluating C-ITS

4. Simeon Calvert - Importance of Considering Uncertainty for ITS


Seminar "New Developments in Evaluating ITS"

Smart_transportOn May 26th, 2016, PhD student Simeon Calvert defended his PhD thesis “Stochastic Macro­scopic Analysis and Modelling for Traffic Management” at the Delft University of Technology. On the occasion of his public defence, TrafficQuest, TRAIL and TU Delft have organised the seminar ‘New Developments in Evaluating ITS’. In this seminar four lecturers will present developments in traffic management and new methods to determine the effectiveness. The seminar gives insight in the role of information, use of data for modelling, the newest techniques to simulate traffic flow correctly and reliably and new methods for evaluation. The presentations will focus on the relation with ITS. This seminar is aimed at a broad audience, varying from students to policy makers and people working in the field of ITS. More information and registration.

TrafficQuestion?