Alternatieve databronnen voor verkeersmanagement

alternatieve_databronnen_100

Verkeersmanagementmaatregelen worden vandaag de dag voor een groot deel aangestuurd op basis van lusdata. Echter, er zijn ook andere databronnen beschikbaar, meer dan vroeger. Bedrijven als TomTom, HERE, INRIX, Be-Mobile en Google winnen zelf data in en bieden hieruit afgeleide informatie aan via internet, smartphone apps en navigatiesystemen. Deze alternatieve databronnen worden wel gebruikt voor bijvoorbeeld monitoring in verkeerscentrales, maar (nog) niet om verkeersmanagementmaatregelen aan te sturen. TrafficQuest heeft daarom een rapport geschreven om de mogelijkheden voor het gebruik van alternatieve databronnen voor verkeersmanagement te verkennen.

Lees meer...

Paper over automatisch rijden in gemengd verkeer wint prijs!

Op vrijdag 16 december 2016 presenteerde Simeon Calvert de paper “Considering knowledge gaps for automated driving in conventional traffic”, tijdens de Fourth International Conference on Advances in Civil, Structural and Environmental Engineering - ACSEE 2016 in Rome. Het paper beschrijft welke problemen er kunnen optreden indien in meer of mindere mate geautomatiseerde voertuigen aan het verkeer gaan deelnemen en welk onderzoek nog nodig. Het werd hieraan is mede vanuit TrafficQuest geïnitieerd is. Ook is er vanuit TrafficQuest aan het paper meegeschreven. Heel leuk dat het onderzoek gewaardeerd werd en dat de paper beloond werd met de ‘best paper award’!

Nationaal Verkeerskundecongres 2016

Tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres 2016 waren ruim 400 verkeerskundigen en andere mobiliteitsexperts aanwezig om te luisteren naar presentaties en te praten over o.a. stedelijke mobiliteit, wegontwerp en big data. TrafficQuest had dit jaar 2 bijdragen. Een discussiepaper over eisen die vanuit de wegbeheerders gesteld kunnen worden aan C-ITS applicaties die nu overal in ontwikkeling zijn en een paper over het nieuwe regelen, waarbij het gaat om het uitwisselen van informatie tussen VRI's en de weggebruikers. In de sessie de aanwezigen konden stemmen over de stellingen die werden voorgelegd en aan de hand van de uitkomsten werd de discussie gevoerd. Een leuke vorm, die goed werkte!

Bezoek Franse delegatie van Cerema

Op 5 en 6 oktober 2016 bezocht een delegatie van Cerema (het ‘Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’amenagement’ van de Franse overheid) Nederland om te bekijken wat voor verkeersmanagementsystemen we hier hebben en met welke innovatieve maatregelen we bezig zijn. De twee dagen werden gevuld met enerzijds presentaties en discussies bij TrafficQuest (op welke punten komen de aanpakken in Nederland en Frankrijk overeen, op welke punten verschillen de aanpakken?) en anderzijds het ervaren van verkeersmanagement en innovatieve maatregelen op de weg en in de verkeerscentrales in Rhoon en Helmond. Naast het bekijken van de signalering, spits-, vrachtwagen- en busstroken en de 80-km zones werden ook de spookfiles-apps op de A58 en een automatisch voertuig dat een virtuele voorligger volgde uitgeprobeerd.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 32 gasten online

TrafficQuestion?